Regulamin sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-tatromaniak.pl prowadzony jest przez firmę Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kongresowa 35/25, 93-376 Łódź, NIP: 7292659843, REGON 362485847, adres poczty elektronicznej: redakcja@tatromaniak.pl oraz numer telefonu: 698111132.

1.2. Definicje:

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający Zamawiającemu utworzenie konta

Konto - usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, w której gromadzone są podane przez Usługobiorcę dane i informacje dotyczące złożonych przez niego Zamówień

Koszyk zamówień - aplikacja informatyczna dostępna w sklepie internetowym, umożliwiająca złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień Zamawiający wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy

Produkt - jakakolwiek materialna rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.sklep-tatromaniak.pl

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego obowiązujący na stronie www.sklep-tatromaniak.pl

Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-tatromaniak.pl, zwany dalej Sklep-Tatromaniak.pl

Sprzedawca, Usłogodawca - Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kongresowa 35/25, 93-376 Łódź, NIP: 7292659843, REGON 362485847, adres poczty elektronicznej: redakcja@tatromaniak.pl oraz numer telefonu: 698111132.

Umowa sprzedaży - umowa cywilno-prawna na mocy, w której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę

Zamawiający, Usługobiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez firmę cryptostyle sp. z o.o. sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.2. Sklep internetowy Sklep-Tatromaniak.pl umożliwia za pośrednictwem Internetu kupowanie produktów znajdujących się w bazie sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl za pomocą koszyka zamówień.

2.3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl przez Usługobiorcy w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl.

2.4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookie w przeglądarce Usługobiorca znaleźć może pod poniższym linkiem: http://www.aboutcookies.org/

2.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/zamówienia) znajdującego się na stronie sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl.

2.6. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, może w każdej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta.

3. WARUNKI SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym następuje poprzez:

a) dodanie zamawianych produktów do Koszyka zamówień

b) potwierdzenie zamówienia przyciskiem "Realizuj zamówienie" i wypełnienie Formularza zamówienia

c) dokonanie płatności przez sposób wybrany przez Zamawiającego

3.2. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty równoznacznej wartości zamówienia zawartej w Koszyku zamówień.

3.3. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym Sklep-Tatromaniak.pl podawane są w walucie złotych polskich (PLN).

3.4. Ceny produktów zamieszczone na stronie www.sklep-tatromaniak.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

3.5. W koszyku zamówień Usługobiorca dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia cenę produktu, koszt wysyłki i ewentualne inne koszty.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz cenach wysyłki produktów do Usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian.

3.7. Zamawiający może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.

3.8. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://sklep-tatromaniak.pl/logowanie. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

4. FORMY PŁATNOŚCI

4.1 Zamawiający ma prawo wyboru formy płatności za zamówione produkty.

4.2. Sklep internetowy Sklep-Tatromaniak.pl oferuje możliwość zapłaty na dwa sposoby:

a) tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy:

Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak

al. Kongresowa 35 m. 25
93-376 Łódź

nr konta: 82 1140 2004 0000 3602 7585 2722
mBank

b) przelewem bankowym on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24

4.3. Realizatorem płatności dokonywanych on-line jest firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, numer NIP 7792369887.

UWAGA! Jeśli chcesz otrzymać fakturę do zamówienia, koniecznie napisz o tym w polu "Uwagi" i podaj NIP firmy.

Paragony ze sprzedaży produktów niematerialnych (e-booki) są do odbioru w siedzibie firmy, a na żądanie klienta może być wystawiona faktura na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

5. FORMY, TERMIN I KOSZTY WYSYŁKI

5.1. Sklep internetowy Sklep-Tatromaniak.pl oferuje Zamawiającemu następujące formy wysyłki produktów:

a) wysyłka Pocztą Polską (przesyłka polecona priorytetowa)

b) wysyłka kurierska

c) wysyłka elektroniczna (dla produktów wirtualnych, wysyłanych na adres e-mail podany przez Zamawiającego)

5.2. Wysyłki realizowane są przez firmę cryptostyle sp. z o.o. z siedzibą przy al. Politechniki 42, 93-590 Łódź, NIP: 7292705023

5.3. Czas oczekiwania Zamawiającego na dostarczenie produktu zależny jest od wybranej formy wysyłki. W przypadku wysyłki pocztowej wynosi do 8 dni roboczych, w przypadku kuriera do 5 dni roboczych (od daty zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę).

5.4. Ceny wysyłek są zależne od zamawianego produktu, sposobu jego pakowania i samej formy wysyłki. Wynoszą od 15 do 30 zł (największy koszt w przypadku wydruków wielkoformatowych).

5.5. Dokonując zakupu bezpośrednio w sklepie internetowym Sklep-Tatromaniak.pl, Zamawiający automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkt bez wad, zgodny z opisem i specyfikacją techniczną zawartą na stronie www.sklep-tatromaniak.pl

6.2. Zamawiający ma prawo zareklamować otrzymany produkt, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres redakcja@tatromaniak.pl. Reklamacja zawierać powinna:

a) imię i nazwisko Zamawiającego

b) numer telefonu Zamawiającego

c) możliwie najbardziej dokładny opis wady produktu

d) żądanie Zamawiającego

6.3. Zamawiający w przypadku wnoszenia reklamacji zażądać może:

a) wymiany produktu na nieposiadający wad

b) całkowitego zwrotu poniesionych kosztów

6.4. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację produktu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od jej otrzymania.

6.5. Sprzedawca powiadomi Zamawiającego o wynikach rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach drogą mailową (w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość) lub telefoniczną.

6.6. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Zamawiającego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży określa Kodeks Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

7. ZWROTY I WYMIANY

7.1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, Sprzedawca zwraca całkowity poniesiony przez Zamawiającego koszt zamówienia. Koszty odesłania towaru pokrywa natomiast Zamawiający.

7.3. Zwrot środków następuje na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności za produkt.

7.4. Zamawiający ma prawo wymiany zamówionego produktu na inny, np. w innym rozmiarze/kolorze. W przypadku wymiany niepodyktowanej wadą produktu, koszty związane z odesłaniem produktu i ponowną wysyłką ponosi Zamawiający.

7.5. Wiadomości w sprawie zwrotu lub wymiany produktu kierować należy drogą elektroniczną na adres redakcja@tatromaniak.pl

7.6. Podstawą zwrotu jest dołączony do paczki paragon.

7.7. Możliwości zwrotu nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta: bransoletka z wewnętrznym grawerunkiem (o treści wskazanej przez klienta) oraz Moja/Nasza Mapa Tatr w wersji bez pinezek.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

8.2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim a Usługobiorcą oraz w celach marketingowych i statystycznych.

8.3. Dane osobowe Zamawiających korzystających z płatności online przekazywane są podmiotowi obsługującemu te płatności - firmie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, numer NIP 7792369887, będącej administratorem tych danych.

8.4. Dane osobowe Zamawiających korzystających z wysyłki pocztowej lub kurierskiej zamawianych towarów przekazywane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu wysyłki na zlecenie Usługodawcy.

8.5. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego Sklep-Tatromaniak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

9.2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego (http://sklep-tatromaniak.pl/content/10-regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

9.3. Sklep internetowy Sklep-Tatromaniak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem tychże zmian.

9.4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).